Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi


90-413 Łódź, ul.Piotrkowska 63

e-mail:  ora.lodz@adwokatura.pl ;  fax:  42 632-89-81


sekretariat  tel. 42 632-78-12;     księgowość 
tel. 42 632-66-07;

ref. apl.adw. tel/fax 42 632-89-81;

 

Telefony i maile  służbowe  pracowników  Rady:

 

Dyrektor Biura                                507 033 179

dyrektor.biuro@lodz.adwokatura.pl

 

Referat pomocy prawnej z urzędu      508 221 674

ref.urzedowki@lodz.adwokatura.pl

 

Referat  finansowy                           508 221 673

ref.finansowy@lodz.adwokatura.pl

 

Referat szkolenia apl.adw.                519 155 688

ref.aplikanci@lodz.adwokatura.pl

 

Referat dyscyplinarny                      504 039 814

(skargi, Rzecznik Dyscyplinarny ORA, Sąd Dyscyplinarny IA)

ref.dyscyplinarny@lodz.adwokatura.pl

 

Konto ORA w Łodzi
PKO BP I o/Łódź 49 1020 3352 0000 1502 0108 8947

Konto Funduszu 
Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej
PKO BP I o/Łódź 12 1020 3352 0000 1102 0014 2216Pokoje adwokackie w Łodzi:

pl. Dąbrowskiego 5             tel.42 678-92-58

al. Kościuszki 107/109          tel.42 637-07-03

al. Piłsudskiego 143              tel.42 677-47-25

 ul. Kopcińskiego 56              tel.42 677-95-01

 

Pokój adwokacki w Pabianicach:

  ul. Partyzancka 105/127        tel. 42 225-51-87